مزایده اجاره یک باب مغازه
[ نسخه چاپی ]

مزایده اجاره یک باب مغازه

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 13:05:35
تاریخ شروع :
1396/10/23
نوع پایان آگهی :
1396/10/30
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کاشان
شرح آگهی :
آگهی مزایده اجاره؟
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کاشان در نظر دارد اجاره یک باب مغازه واقع در خیابان  شهید رجایی جنب اداره قدیم آموزش و پرورش را از  طریق مزایده واگذار نماید
متقاضیان برای دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 96.10.30 به مدیریت آموزش و پرورش مراجعه نمایند
مهدی حدادیان
سرپرست آموزش و پرورش کاشان
خلاصه :
آگهی مزایده اجاره,مزایده اجاره یک باب مغازه
آدرس :
اصفهان, -
منبع :
محلی اصفهان 96.10.23