مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو اراک نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو اراک نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1396/10/23 - 2018-01-13 13:15:48
تاریخ شروع :
1396/10/20
نوع پایان آگهی :
1396/11/02
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز شعبه 5 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اراک
شرح آگهی :

آگهی مزایده؟
دادورز شعبه 5 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اراک
مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو اراک نوبت اول کلاسه 960325 ج 5
مزایده:96.11.2
ساعت ده دوشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی در سایت پارس نماد داده ها مراجعه فرمایید

خلاصه :
مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو اراک نوبت اول
آدرس :
مرکزی, -
منبع :
محلی مرکزی 96.10.20