بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم
  • 12498
[ نسخه چاپی ]

:: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

شماره :
12498
عنوان :
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم
توضیحات تکمیلی :
تاریخ: 1396/10/09
ارگان: سازمان امور مالیاتی
شماره: 230/96/134
سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره 230/96/134 مورخ 1396/10/09 را به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست تصویرنامه شماره 11/5700 مورخ 1396/8/1 رئیس امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور منضم به فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به همراه محصولات نرم‌افزاری تولیدی جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. مقتضی است در خصوص اعمال امتیاز مالیاتی مقرر در بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی و به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1396/2/1 با در نظر گرفتن فهرست مذکور و موارد ذیل اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد: 1. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به واحدهای تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزار اطلاق می‌شود که دارای پروانه بهره‌برداری از مرجع قانونی ذی‌ربط باشند. 2. منظور از پروانه بهره‌برداری مجوزی است که با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوط توسط مراجع قانونی ذی‌ربط و به عنوان پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود، سایر مجوزهای صادره تحت عنوان دیگر در حکم پروانه بهره‌برداری تلقی نمی‌شوند.
خواهشمند است جهت دریافت متن کامل با شرکت پارس نماد داده ها با تلفن های 2-88349671 تماس حاصل فرمایید.

تاریخ شروع :
1396/12/21
تاریخ پایان :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021