بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد استقرار هیأت رسیدگی به شکایت مؤدیان مالیاتی در مرکز هر استان از ابتدای سال 1397
  • 12513
[ نسخه چاپی ]

:: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد استقرار هیأت رسیدگی به شکایت مؤدیان مالیاتی در مرکز هر استان از ابتدای سال 1397

شماره :
12513
عنوان :
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد استقرار هیأت رسیدگی به شکایت مؤدیان مالیاتی در مرکز هر استان از ابتدای سال 1397
توضیحات تکمیلی :
تاریخ: 1396/11/04
ارگان: وزارت امور اقتصادی و دارایی
شماره: 249931
وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشنامه شماره 249931 مورخ 1396/11/04 را خطاب به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها به شرح زیر اعلام نموده است: به منظور ساماندهی و تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان مالیاتی و بنابر اختیار حاصل از مفاد 251 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌گردد، در مرکز آن استان هیأت مذکور ایجاد، تا رسیدگی به شکایت مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ 500 میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف مبلغ پنج میلیارد ریال مالیات‌های قطعی شده اعم از منابع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم (مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض) انجام پذیرد. در این خصوص آن اداره مکلف است تا با انجام هماهنگی‌های لازم وفق دستورالعمل اجرایی پیوست نسبت به استقرار هیأت مذکور و واحد دادرسی مالیاتی اقدام کند به نحوی که از ابتدای سال 1397 شکایت مؤدیان مالیاتی ابواب جمعی خود را دریافت و اقدامات بعدی را معمول نمایند.

تاریخ شروع :
1396/12/21
تاریخ پایان :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021