دو جایگاه سوخت دولتی واگذار می شود
  • 12640
[ نسخه چاپی ]

:: دو جایگاه سوخت دولتی واگذار می شود

شماره :
12640
عنوان :
دو جایگاه سوخت دولتی واگذار می شود
توضیحات تکمیلی :

 دو جایگاه سوخت دولتی واگذار می شود
 دو جایگاه سوخت دولتی واگذار می شود

دو جایگاه سوخت دولتی در مجموع به ارزش کل پایه 277 میلیارد و 553 میلیون و 46 هزار و 940 ریال در روز 12 شهریور ماه امسال واگذار می شود.
بر این اساس قرار است جایگاه سوخت شرکتی شماره 22 متعلق به استان تهران به قیمت پایه 179 میلیارد و 899 میلیون و 250 هزار و 660 ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان 5 میلیارد و 396 میلیون و 977 هزار و 520 ریال به صورت 30  درصد نقد و بقیه اقساط 4 ساله در این روز روی میز مزایده برود.
همچنین برای این مزایده جایگاه سوخت شمار یک خرم آباد متعلق به استان لرستان به قیمت پایه 97 میلیارد و 653میلیون و 796 هزار و 2800 ریال و مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان 2 میلیارد و 929میلیون و 613هزار و 889ریال به صورت 30  درصد نقد و بقیه اقساط 4 ساله آگهی شده است.

تاریخ شروع :
1397/06/11
تاریخ پایان :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021