اطلاعیه سازمان ملی استاندارد
  • 12645
[ نسخه چاپی ]

:: اطلاعیه سازمان ملی استاندارد

شماره :
12645
عنوان :
اطلاعیه سازمان ملی استاندارد
توضیحات تکمیلی :
اطلاعیه سازمان ملی استاندارد
بر مبنای مصوبات نود یکمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 73.9.8 انواع کنسرو مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفتهو استاندارد ملی ایران به شماره 14765 تحت عنوان کنسرو سیب زمینی- ویژگی ها و روشهای آزمون در یکهزار و یکصد و پنجاه و هشتمین اجلاس کمیته ملی مربوطه به تصویب رسیده که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:
الف: شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور سه ماه پس از انتشار آگهی روزنامه رسمی می باشد.
ب: نشانه گذاری فرآورده هایی که استاندارد آنها اجباری شده با علامت استاندارد الزامی است و تولید، تمرکز، توزیع و فروش این فرآورده ها با کیفیت پایین تر از استاندارد و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع می باشد.
ج: علامت گذاری فرآورده مشمول استاندارد اجباری مستلزم دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد می باشد.
د: اعطاء پروانه کاربرد علامت استاندارد به واحدهای تولیدی منوط به تامین شرایط عمومی تولید و انطباق کیفیت فرآوده با استاندارد ملی مربوط می باشد.
ه: رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری و سایر قوانین و مقررات جاری در مورد کالاهای وارداتی الزامی می باشد و کیفیت مواد و کالاهای وارداتی برحسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی زیست محیطی و اقصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.

تاریخ شروع :
1397/07/09
تاریخ پایان :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021