خودرو- شمع های نوع پایه خیلی کوتاه 1.25*14m بانشمین مخروطی و محفظه آنها در سر سیلندر
  • 12646
[ نسخه چاپی ]

:: خودرو- شمع های نوع پایه خیلی کوتاه 1.25*14m بانشمین مخروطی و محفظه آنها در سر سیلندر

شماره :
12646
عنوان :
خودرو- شمع های نوع پایه خیلی کوتاه 1.25*14m بانشمین مخروطی و محفظه آنها در سر سیلندر
توضیحات تکمیلی :

اطلاعیه سازمان ملی استاندارد ایران

استانداردهای ملی ایران با عناوین و شماره های جدول ذیل:

موضوع شماره استاندارد
خودرو- شمع های نوع پایه خیلی کوتاه 1.25*14m بانشمین مخروطی و محفظه آنها در سر سیلندر
2102
خودرو- شمع های نوع پایه خیلی کوتاه 1.25*14m بانشمین مخروطی و محفظه آنها در سر سیلندر
 2103
 خودرو- شمع های نوع پایه خیلی کوتاه 1.25*14m بانشمین تخت آچار خور و شش گوش 19 میلیمتری و محفظه آنها در سرسیلندر
2104
 خودرو- شمع های نوع پایه خیلی کوتاه 1.25*14m بانشمین مخروطی و محفظه آنها در سر سیلندر 2105
 خودرو- شمع های نوع پایه خیلی کوتاه 1.25*14m بانشمین مخروطی و محفظه آنها در سر سیلندر  2106
 خودرو- شمع های نوع پایه خیلی کوتاه 1.25*14m بانشمین مخروطی و محفظه آنها در سر سیلندر  2107
 خودرو- شمع های نوع پایه خیلی کوتاه 1.25*14m بانشمین مخروطی و محفظه آنها در سر سیلندر  2108

بر مبنای مصوبه نود وهفمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 78.10.5 مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. در هفتصد و هشتاد و پنجمین اجلاسیه کمیته ملی خودرو و نیرو محرکه مورخ 94.11.20 ابطال و استاندارد 13473 تحت عنوان پپ«خودروهای جاده ای- شمع های جرقه زن و محفظه آن ها در سرسیلندر- مشخصات و ابعاد اصل» جایگزین آن شده است که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی اگهی می گردد.

الزامات قانونی:

لذا کلیه تولید کنندگان این فرآوده شش ماه از تاریخ انتشار آگهی مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت استاندارد مذکور اقدام لازم را به عمل آورند.

همچنین واردات فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری پس از انقضای مهلت مقرر برحسب ضرورت و اولویت باید منطق استاندارد ملی و یا استانداردها و ضوابط فنی معتبر و مورد قبول سازمان باشد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.


تاریخ شروع :
1397/07/09
تاریخ پایان :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021